Otwarcie dla taterników Ściany nad Dziurą

28 czerwca, 2018

Wprowadzono nowe zarządzenie w sprawie uprawiania taternictwa i narciarstwa ekstremalnego na terenie TPN.
Najistotniejszą zmianą jest otwarcie dla taterników Ściany nad Dziurą. Udostępnione są dla nich teraz trzy skałki położone w Tatrach Zachodnich:

  • na zachodniej ścianie bramy skalnej u wylotu Doliny Lejowej,
  • na skale w żlebie Jaroniec,
  • na skale Ściana nad Dziurą, z wyłączeniem fragmentu ściany nad szlakiem turystycznym i wejściem do Jaskini Dziura.

Wspinanie na tych skałach wymaga rejestracji wyjść w Elektronicznej Książce Wyjść Taternickich dostępnej pod adresem internetowym www.wspinanie.tpn.pl

Z całą treścią zarządzenia można zapoznać się pod poniższym linkiem:
http://tpn.pl/upload/filemanager/janczy/z8.2018.taternictwo.pdf

Udostępnij wpis

Przeczytaj również