Kwartalnik
Ukazuje się od 1907 roku
ISSN 0137-3155

Nakład: 3000 egz.

GRZEGORZ BIELEJEC – Wydawca; taternik@grupainfomax.com

MACIEJ KWAŚNIEWSKI – Redaktor Naczelny; maciek.kwasniewski@gmail.com
KATARZYNA PAWLETKO – FB, Instagram; katarzyna.pawletko@gmail.com
IWONA ŚWIETLIK – www.taternik.orgiwonaswietlik.taternik@gmail.com
Sklep, prenumerata – prenumerata@grupainfomax.com

Adres Redakcji:

Grupa Infomax
Redakcja TATERNIK
ul. Porcelanowa 11c
40-246-Katowice

tel. 32 258 16 45, 601 418 281

Klauzula informacyjna