Uzupełnienie do artykułu Andrzeja Makarana

29 stycznia, 2019

 width= Oprac. Jerzy Wala

Ghujerab Mountains są wysokimi górami o suchym klimacie i wybitnie alpejskim krajobrazie, wznoszą się na północ od znanego polskim czytelnikom Hispar Muztagh, ze zdobytym przez Polaków szczytem Kunyang Chhish (7852 m).

Zajmują obszar ograniczony dolinami rzeki Shimshal River, jej dopływu Pamir- e Tang, przełęczą Shimshal Pass (4735 m) i doliną rzeki Braldu River od południa. Od północy ogranicza je rzeka Khunjerab River, będąca dopływem Hunza River stanowiącej zachodnie ograniczenie tych gór. Dalsze ograniczenie ku wschodowi tworzą przełęcz Khunjerab Pass (4704 m) i dolina rzeki Taghdumbash River. Wschodnim ograniczeniem Ghujerab Mountains są przełęcz Oprang Dawan (4920, 5243 m) oraz rzeki Oprang Jilga i Kelechin River (Shaksgam River), dla której pierwsza jest dopływem.

 Nazwa tej prowincji górskiej pochodzi od nazwy rzeki Ghujerab (Ghuzherav wg autorów przewodnika: „Trekking in the Karakoram & Hindukush” Lonely Planet Publications. ED. 2/2002). Rzeka ta dzieli Góry Ghujerab na część południową i północną. Teren ten już w raporcie prof. Kennetha Masona: „Karakoram Nomenclature and Karakoram Conference Report” (The Geographical Journal, Vol. 91, No 2 February 1938) określony został nazwą „Ghujerab Mountains” i zaliczony do podobszaru Lesser Karakoram. Na mapie: Orographical Sketch Map Karakoram w skali 1:250 000 wydanej przez Swiss Foundation for Alpine Research Zurich, Switzerland 1990, Góry Ghujerab potraktowane zostały jako: Mountain Province: Ghujerab Mountains/Northern Karakoram i podzielone wzdłuż rzeki Ghujerab River na North Ghujerab Mountains i South Ghujerab Mountains. Jednak Tsuneo Miyamori i Sadao Karibe w swojej obszernej publikacji: „A Study of Karakorum & Hindu Kush Mountains” wprowadzili podział tego terenu na trzy grupy górskie o nazwach: Khunjerab Group, Karun Kho Group i Shuijerab Group. Ten podział z niewielkimi uzupełnieniami został zastosowany w opracowaniach Janusza Majera i Jerzego Wali dotyczących tego terenu.

 

 width=

Działalność Klubu Górskiego „Wrotnia” w latach 2013 i 2016 obejmowała dolinę Gunj-e Dur, która znajduje się w środkowej części grupy górskiej Shuijerab Mountain Group. Trzecia wyprawa w 2017 roku działa w terenie również dostępnym w Pakistanie z miejscowości Shinshal wdłuż jaru Pamir-e Tang oraz dalej przez przełęcz Shimshal Pass (4725 m) i dolinę Braldu River. Teren ten określony na szwajcarskiej mapie nazwą Wesm Mountains włączony jest do Central Karakoram, co pokazuje załączony rysunek. Potok Shim Dur River jest prawym dopływem Braldu River wypływającej z wielkiego lodowca o tej samej nazwie. Oddziela on Wesm Mountains od grupy górskiej Virjerab Muztagh. Dawniej teren ten traktowany był jako wchodzący w obszar Hispar Muztagh. Przez Wesm Mountains przebiega granica między Pakistanem i Chinami, co może znacznie utrudniać eksplorację górską tego terenu. Mimo formalnych ograniczeń w zbliżaniu się do granicy, dzięki życzliwemu stanowisku ludzi z Shimshal udała się penetracja doliny Shim Dur. Na mapach, za mapą Michaela Spendera: Parts of the Great Karakoram and of the Aghil Mountains w skali 1:250 000 będącej wynikiem działania Shaksgam Expedition 1937, występuje nazwa „Shahim- i dur”. Przewodnik i tragarze używali nazwy „Shim Dur”i taki zapis nazwy jest wprowadzony do artykułu.

 width=

Shuijerab Mountain Group i Wesm Mountain Group były dotychczas bardzo słabo objęte eksploracją alpinistyczną. W rejon przełęczy Shimshal Pass, a nawet Doliny Braldu docierały grupy turystyczne, ale w głąb bocznych dolin raczej się nie zapuszczały. W zlodowaconym terenie Shuijerab Mountain Group działało zaledwie kilka wypraw. W Wesm Mountain Group po pakistańskiej stronie nie ma informacji o jakiejkolwiek alpinistycznej wyprawie.

 width=

 width=

 width=

 

 

 

 

 

Udostępnij wpis

Przeczytaj również