Tatry: Powrót do konsultacji społecznych w sprawie planu ochrony TPN.

26 kwietnia, 2016

W dniu 11 marca 2016 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Środowiska przedstawicieli Polskiego Związku Alpinizmu z Podsekretarzem Stanu, Głównym Konserwatorem Przyrody – Andrzejem Szwedą-Lewandowskim. PZA był reprezentowany przez Miłosza Jodłowskiego, Dittę KicińskąBartłomieja Wróblewskiego. Głównym tematem rozmów był projekt planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Pod koniec listopada 2015 Dyrekcja TPN na swojej stronie internetowej ogłosiła konsultacje społeczne projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. W projekcie tym nie uwzględniono działu dotyczącego udostępniania Parku dla różnych form działalności (w tym wspinania, taternictwa jaskiniowego i skituringu), gdyż miało to być regulowane zarządzeniami Dyrektora TPN. Do tego projektu PZA złożyło uwagi (dotyczące bazy noclegowej i uwzględnienia koncepcji zarządzania ruchem skiturowym i wspinaczkowym przygotowanej przez przedstawicieli Związku w dokumentacji do planu ochrony). Obie uwagi zostały rozpatrzone pozytywnie.

Po konsultacjach z Radą Naukową TPN, Dyrekcja TPN dołączyła część związaną z udostępnianiem, zgodnie z aktualnie istniejącym stanem. Jak można przeczytać na stronie TPN: „7 marca 2016 roku, skorygowany projekt rozporządzenia, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową TPN na posiedzeniu w dniu 4 marca 2016 r., został przekazany do gmin sąsiadujących z Parkiem z prośbą o ponowne zaopiniowanie”. Taka wersja projektu została też przekazana do Ministerstwa Środowiska (czyli bez konsultacji społecznych dla części dotyczącej udostępniania).

Zapisy projektu planu oznaczają brak możliwości poszerzenia obszarów dla działalności wspinaczkowej, jaskiniowej i skiturowej w ciągu najbliższych 20 lat (od zatwierdzenia planu ochrony). Głównym celem spotkania z Ministerstwie Środowiska było przedstawienie zaistniałej sytuacji oraz wnioskowanie o ponowne ogłoszenie konsultacji społecznych. Po spotkaniu został przesłany do MŚ oficjalny wniosek, na który PZA otrzymał pozytywną odpowiedź. W piśmie z dnia 1 kwietnia 2016 Podsekretarz Stanu Andrzej Szweda-Lewandowski poinformował, że przekazany przez TPN projekt planu ochrony do Ministerstwa Środowiska zostanie poddany procesowi uzgodnień i konsultacji publicznych zgodnie z uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.

[Źródło: Komisja Tatrzańska PZA]

Udostępnij wpis

Przeczytaj również