Stanisław Biel

2 kwietnia, 2021

Taternik i alpinista, ratownik górski, działacz Klubu Wysokogórskiego, członek honorowy PZA, laureat nagrody „Taternika” za Górskie Dzieło Życia.

 class=

Urodził się 22 kwietnia 1929 r. w Krakowie. Absolwent AGH, inż. elektryk i mgr metalurg, asystent na Wydziale Elektromechanicznym AGH, a następnie aspirant na Wydziale Metalurgii (do 1960) i pracownik Instytutu Badań Jądrowych w Krakowie.

W Tatrach wspinał się od 1945 r., przechodząc najtrudniejsze w tym czasie drogi (m.in. pierwsze polskie przejście Hokejki na Łomnicy oraz drogi Łapińskiego i Paszuchy na Kazalnicy i Mnichu), prowadząc szereg nowych dróg (jak północną ścianą Wielkiej Jaworowej Turni) i dokonując pierwszych przejść zimowych (np. środkiem północnej ściany Mięguszowieckiego Szczytu). Latem 1953 r. uczestniczył w przejściu grani Tatr Wysokich od Małego Kieżmarskiego po Krywań. Zimą 1960 r. przeszedł grań Riły w Bułgarii.

W latach 1956-1965 kilkakrotnie wspinał się w Alpach, gdzie m.in. dokonał pierwszych polskich przejść wielkich klasycznych dróg: zachodnią ścianą Petit Dru, Filarem Walkera na Grandes Jorasses, północnymi ścianami Matterhornu i Eigeru oraz pierwszego przejścia zimowego wschodniej ściany Matterhornu.

W 1958 r. wspinał się w Kaukazie (m.in. na Piku Szczurowskiego, Baszkarze). W latach 1960-1971 trzykrotnie był uczestnikiem lub kierownikiem wypraw w Hindukusz, gdzie m.in. wszedł na Noszak (1960 r., co było wtedy polskim rekordem wysokości) i Kohe Tez, dokonał również pierwszych wejść na: Kohe Awal, Cangale Syah, Kharposhte Yakhi, Kohe Qalat i Kohe Capan. W 1967 r. wszedł na Pik Lenina w Pamirze. W 1957 r. wspinał się w górach Iranu, m.in. wszedł na Alam-Kuh (drugie przejście drogi włoskiej). W 1976 r. odwiedził Andy Peruwiańskie.

Jest autorem licznych artykułów prasowych o alpinizmie oraz rozdziałów w książkach i podręcznikach: Burza nad Alpami (1958), Alpinizm (1971), W skałach i lodach świata (tom 4, 1971). Brał aktywny udział w pracach topograficznych mających na celu opracowanie map Hindukuszu Afgańskiego.

Zmarł 18 lutego 2021 r. w Krakowie, pożegnaliśmy go w piątek, 26 lutego 2021 r. na cmentarzu Rakowickim.

Udostępnij wpis

Przeczytaj również