Polski Himalaizm Sportowy

2 kwietnia, 2021

Pisze: Wadim Jabłoński

Jak powstał program „Polski Himalaizm Sportowy” i czym będzie się różnił od PHZ?

Program PHS ma uzupełnić lukę „po zimowym zdobyciu K2”, które niejako zakończyło działalność programu Polski Himalaizm Zimowy. Mamy nadzieję, że będzie ukierunkowany bardziej w stronę technicznego i eksploracyjnego wspinania, niekoniecznie związanego z wielkimi i drogimi wyprawami na te „najwyższe szczyty”. Chcielibyśmy wsłuchać się w potrzeby uczestników i zostawić po zakończeniu programu wyszkolone kadry gotowe na realizację własnych celów. Przekładamy również po części model działania Grupy Młodzieżowej PZA na nowy program sportowy, tak aby bardziej inspirować i dawać możliwości jego uczestnikom.

Jaki jest cel programu?

Cel programu to przede wszystkim wyszkolenie osób, które chcą podejmować działalność sportową w górach wysokich. Mamy tu na myśli:

 • działalność eksploracyjną na szczytach niższych niż 8 tysięcy, prowadzoną w stylu alpejskim,
 • sportowe wejścia na szczyty najwyższe – powtórzenia trudnych i rzadko atakowanych dróg w stylu oblężniczym, próby prowadzenia nowych dróg czy powtórzenia tych łatwiejszych w stylu alpejskim.

Główną myślą jest stworzenie mocnych zespołów, które w przyszłości, po
zakończeniu programu, będą chciały samodzielnie obierać cele na poziomie
przejść nominowanych do nagrody Złotego Czekana.

Jaki jest plan działania?

W ciągu najbliższych 2 lat zamierzamy zorganizować szereg większych wypraw (Pakistan, Nepal, Azja Środkowa) oraz kilka obozów szkoleniowych ukierunkowanych na podnoszenie poziomu wspinaczkowego (np. Alpy, Tatry). Oprócz tego chcemy, aby program obejmował szkolenia związane z medycyną wysokogórską, ratownictwem lawinowym i lodowcowym. Mamy szczegółowy, rozpisany na terminy i cele plan działania, który czeka na zatwierdzenie. Wyprawy podzieliliśmy na te związane z „technicznym wspinaniem” oraz takie, które pozwolą realizować cele sportowe na dużych wysokościach na nieco łatwiejszych drogach. Mamy nadzieję, że pomoże to realizować cele uczestników w zależności od ich predyspozycji – w końcu nie każdy musi marzyć o M6 na 6000 m n.p.m. Nie będziemy też wymagali udziału we wszystkich wyprawach.

Ramowy plan działania przedstawia się następująco:

 • obóz w Alpach ukierunkowany na wspinanie po drogach mikstowych,
 • obóz na Kaukazie/w Kirgizji ukierunkowany na wspinanie w stylu alpejskim po długich drogach na średniej wysokości,
 • wyprawa na 7-tysięcznik w Nepalu – styl oblężniczy na nowej drodze/droga w stylu alpejskim,
 • wyprawa eksploracyjna na 5- i 6-tysięczniki w Pakistanie – pierwsze wejścia lub nowe drogi,
 • wyprawa zimowa w Pamir na jeden z 7-tysięczników z Zimowej Pantery,
 • wyprawa na 8-tysięcznik drogą inną niż normalna (możliwość sprawdzenia się na wysokości bądź bardziej ambitnego ataku inną drogą/w innym stylu dla przygotowanych osób),
 • wyprawa eksploracyjna nową drogą na 6-7-tysięcznik w Karakorum,
 • wyprawa na 8-tysięcznik trudną technicznie drogą w stylu oblężniczym lub nowa droga,
 • wyprawa (być może zimowa) eksploracyjna w Karakorum/Himalaje – nie K2,
 • obozy szkoleniowe w Tatrach (ukierunkowane na wspinanie),
 • szkolenia medyczne,
 • opieka trenerska.

Jaki jest profil uczestnika?

Chcielibyśmy, aby do programu zgłosiły się osoby mające doświadczenie górskie (niekoniecznie wysokogórskie) i wspinaczkowe poparte odpowiednim wykazem przejść. Wykluczamy jedynie doświadczenie trekkingowe i tzw. „turystów wysokogórskich” – osoby posiadające doświadczenia na większych wysokościach bez podstaw wspinaczkowych – tzn. technicznego wspinania po dłuższych drogach w Alpach lub/i Tatrach zimą. Mamy nadzieję, że program zasilą przede wszystkim osoby poważnie myślące o wspinaniu w górach wysokich, będzie on okazją, żeby do posiadanego już doświadczenia wspinaczkowego dołożyć czynniki związane z działaniem na wysokości i eksploracją. Liczymy na zainteresowanie ze strony absolwentów Grup Młodzieżowych PZA, ale także nieco starszych osób, które wspinają się na wysokim poziomie i w poprzednich programach PZA I PHZ nie znalazły miejsca na realizację swoich planów.

Rekrutacja zakończyła się 30 marca, ale organizatorzy zapewniają, że i po tej dacie będzie można przystąpić do PHS.

Kto za to wszystko odpowiada?

Bezpośrednio za organizację: Wadim Jabłoński, Adam Bielecki, Marcin Rutkowski, Jarosław Gawrysiak. W skład rady programowej wchodzą również: Piotr Pustelnik, Janusz Majer, Miłosz Jodłowski.

TUTAJ możesz kupić 1 numer Taternika 2021 – w wersji cyfrowej, papierowej lub w prenumeracie!

Udostępnij wpis

Przeczytaj również