Jak TWÓJ 1% podatku ratuje życie w Tatrach

28 marca, 2018

 

 width=

Tatry – jedyne góry o charakterze alpejskim w Polsce – dają niepowtarzalną możliwość uprawiania wszelkich form aktywności, poczynając od pieszych wędrówek, przez wielkościanowe wspinanie, eksplorację wąskich korytarzy jaskiń, aż po jazdę na nartach w dziewiczym śniegu. Ich bliskość przyciąga, ale też stwarza złudne poczucie bezpieczeństwa. Tak działo się od najdawniejszych czasów. Początkowo udawali się w Tatry nieliczni, obecnie nawet dziesiątki tysięcy dziennie. I jak w najdawniejszych czasach tak i dziś zdarzają się w nich wypadki, nierzadko śmiertelne.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało założone w roku 1909 jako czwarta na świecie i pierwsza poza krajami alpejskim organizacja niosąca pomoc poszkodowanym w górach. Inicjatorami jego powołania byli Mieczysław Karłowicz i gen. Mariusz Zaruski. Od tego czasu TOPR nieprzerwanie prowadzi działania ratownicze na terenie Tatr Polskich, Pogórza Spisko-Gubałowskiego oraz na zorganizowanych terenach narciarskich. Obecnie straż ratunkową stanowi 35 ratowników zawodowych i blisko 200 ratowników ochotników gotowych podjąć działania o każdej porze. W ostatnich latach TOPR rokrocznie udziela pomocy ponad 500 poszkodowanym w górach i 1500 narciarzom.

Tylko w roku 2017 TOPR przeprowadził 754 działania, w tym 229 z udziałem śmigłowca. Doszło do 669 wypadków  width=turystycznych, 25 taternickich (w tym 2 jaskiniowych) oraz 7 lawinowych (w tym 4 fałszywe alarmy). Pomocy udzielono 893 osobom, z tego: 291 ewakuowano z gór za pomocą śmigłowca, 309 doznało urazów ciężkich, 217 urazów lekkich i 358 nie odniosło żadnych urazów (sprowadzania, zabłądzenia). Niestety doszło też do 15 wypadków śmiertelnych. Za ich najczęstsze przyczyny należy uznać: upadek lub potknięcie, zachorowania (zauważalny wzrost na przestrzeni ostatnich 5 lat), nieodpowiednie wyposażenie, brak umiejętności, zabłądzenie/zaginięcie. Porównując wypadkowość w latach 2016 i 2017, należy odnotować ponad 20-procentowy wzrost przeprowadzonych działań i osób ratowanych.

Postęp technologiczny obejmuje nie tylko sprzęt turystyczny, wspinaczkowy czy narciarski, ale również sprzęt wykorzystywany podczas działań ratunkowych (np. zestaw Grammingera został zastąpiony przez liny dyneema), ratownicy dysponują nowoczesnymi, zminiaturyzowanymi aparatami medycznymi (np. aparatem USG czy podręcznymi urządzaniami AED). Przy szpitalu w Zakopanem na stałe stacjonuje, będący własnością TOPR, śmigłowiec Sokół. Utrzymanie służby ratowniczej sprawnie działającej na terenie Tatr wiąże się z wysokimi kosztami. Środki pochodzące z MSWiA i w 15% ze sprzedaży biletów TPN są niewystarczające.

Fundacja została powołana z myślą, aby wspierać działalność Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od samego początku do jej głównych celów należy pomoc w rozwoju bazy technicznej, w tym bazy śmigłowca, sprzętu oraz wyposażenia wykorzystywanego w ratownictwie tatrzańskim. Finansuje lub współfinansuje również działalność szkoleniową i pomoc lekarską oraz rehabilitacyjną ratowników. W roku 2010 fundacja uzyskała status  width=Organizacji Pożytku Publicznego i jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych. Z roku na rok stale zwiększa się suma uzyskiwanych w ten sposób wpłat, tak jak stale wzrastają potrzeby bycia w gotowości do niesienia skutecznej pomocy. Jest to bardzo cenny sygnał, mówiący o tym, że fundacja cieszy się zaufaniem, a jej działalność jest postrzegana pozytywnie. Całe uzyskiwane przez fundację wsparcie finansowe jest przeznaczone na realizację celów statutowych (zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi sprawozdaniami z działalności publikowanymi na stronie internetowej www.fundacja.topr.pl).

Tylko w okresie jesiennym 2017 roku fundacja sfinansowała lub współfinansowała na wniosek TOPR zakup sprzętu i ekwipunku na łączną kwotę przekraczającą 500 000,00 zł. W tym czasie flota pojazdów służących do działań ratowniczych powiększyła się o jednego quada terenowego i trzy skutery śnieżne. Do centrali TOPR został zakupiony generator prądu zapewniający ciągłość pracy systemów teleinformatycznych. Ratownicy zyskali nowoczesne urządzenia medyczne (respirator, defibrylatory i pompy infuzyjne). Śmigłowiec TOPR zyska nową wciągarkę, a lądowisko i dojazd karetki pogotowia zostaną szybciej przygotowane po opadach śniegu dzięki traktorkowi z pługiem wirnikowym.

To wszystko nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy.

Wsparcie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego to bezcenna pomoc, która nic Państwa nie kosztuje. Wystarczy na formularzu zeznania podatkowego (PIT) wpisać numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 0000030706 fundacji oraz obliczoną kwotę 1% podatku. Urząd skarbowy sam przekaże je na nasze konto. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR

 width=

Udostępnij wpis

Przeczytaj również