Biała odwaga– najbardziej taternicki film w historii polskiego kina

24 maja, 2024

Na początku marca na ekrany kin wszedł film Biała odwaga w reżyserii Marcina Koszałki. Historia opowiadana przez Łukasza Maciejewskiego i Marcina Koszałkę (twórców scenariusza) w stopniu dotąd niespotykanym w polskiej kinematografii dotyka tematyki wspinania. Cześć zdjęć zrealizowano wprost w tatrzańskich ścianach, a plany zdjęciowe na filarze Mię guszowieckiego Szczytu Wielkiego, w Kotle Kazalnicy i w końcu na „tatrzańskiej ścianie ścian”, czyli Kazalnicy Mięguszowieckiej, zapierają dech. O pracy na najbardziej taternickim planie zdjęciowym w historii kina rozmawiamy z Andrzejem Marciszem, odpowiedzialnym za wspinaczkowe przygotowanie lokacji zdjęciowych i bezpieczeństwo na planie, kierownikiem zdjęć górskich, drugim reżyserem (nadzorował także wspinaczkowy trening głównego bohatera granego przez Filipa Pławiaka), oraz z Marcinem Polarem, odpowiedzialnym za część zdjęć wysokogórskich…

Przeczytaj cały artykuł. TUTAJ możesz kupić 1 numer Taternika 2024 – w wersji cyfrowej, papierowej lub w prenumeracie!

Udostępnij wpis

Przeczytaj również