Spis treści:

  1. Wyprawa I: 2000
  2. Wyprawa II: 2017
  3. Wyprawa III: 2021
  4. Wyprawa IV: 2023
  5. Podsumowanie

Wyprawa 2000

Wyprawa 2017

Wyprawa 2021

Wyprawa 2023

Zakończenie