Turystyka wspinaczkowa w małopolskich rezerwatach przyrody.

30 listopada, 2016

sam_8109_1_news_image_big_gallery

Udostępnieniu małopolskich obszarów chronionych, a w szczególności rezerwatów przyrody dla turystyki wspinaczkowej, było poświęcone spotkanie zorganizowane pod koniec listopada przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.

W spotkaniu udział wzięli dyrekcja i pracownicy RDOŚ, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele Polskiego Związku Alpinizmu, Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych Nasze Skały, Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki Wspinka, Klubu Wysokogórskiego Kraków, Miejskiego Klubu Sportowego Tarnovia z Tarnowa oraz Klubu Wysokogórskiego Zakopane.

Na początku spotkania Miłosz Jodłowski z Komisji Ochrony Przyrody Polskiego Związku Alpinizmu omówił rejony wspinaczkowe w województwie małopolskim, zwracając uwagę, że praktycznie każdy rejon znajduje się w obszarach objętych formami ochrony przyrody. Według przedstawionych informacji drogi wspinaczkowe znajdują się na terenie kilkunastu rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000, a także wielu pomników przyrody.

Następnie przedstawiciel Komisji Ochrony Przyrody Polskiego Związku Alpinizmu zaprezentował propozycje zasad udostępnienia rezerwatów przyrody dla wspinaczki, obejmujące ochronę roślinności naskalnej, ochronę miejsc gniazdowania ptaków, a także stworzenie systemu informacyjno-edukacyjnego. Przedstawione zostały również fragmenty rezerwatów przyrody, których udostępnieniem najbardziej zainteresowane są środowiska wspinaczkowe. Na koniec jako przykład pokazana została współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach związana z udostępnieniem rezerwatu przyrody Góra Zborów w województwie śląskim.

W drugiej części spotkania przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie omówili 15 rezerwatów przyrody, w których zgodnie z informacjami znalezionymi na stronach internetowych poświęconych wspinaczce, ma miejsce turystyka wspinaczkowa, wyznaczone są trasy wspinaczkowe lub też wspinaczka obywała się w przeszłości. Przedstawione zostały również propozycje miejsc, których udostępnienie może być tematem dalszych dyskusji, jeżeli nie będzie to miało negatywnego wpływu na przyrodę rezerwatów.

W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na terenie rezerwatów przyrody zabrania się wspinaczki, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Do czasu wydania odpowiednich zarządzeń wspinaczka w rezerwatach przyrody nie powinna mieć miejsca, gdyż jest niezgodna z prawem.

W dyskusji, jaka miała miejsce po prezentacjach, uczestnicy spotkania zadeklarowali gotowość do współpracy. Zwrócono uwagę na konieczność przygotowania przez służby ochrony przyrody i wspinaczy wspólnej wizji udostępnienia obszarów chronionych. W podsumowaniu spotkania ustalono, że przygotowany zostanie wspólny komunikat organizacji związanych ze wspinaczką oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie zawierający informacje o zasadach na jakich powinna się odbywać wspinaczka w obszarach cennych przyrodniczo. Ustalono również, że na wiosnę 2017 r. przeprowadzona zostanie wspólna wizja w dwóch rezerwatach przyrody, które zaproponowane zostały przez środowisko wspinaczy do udostępnienia.

[Źródło: http://krakow.rdos.gov.pl/]

Udostępnij wpis

Przeczytaj również