Spuścizna Jerzego Kukuczki na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”

20 czerwca, 2024

Zbiór archiwalny, którym opiekuje się Fundacja Wielki Człowiek pt. „Spuścizna Jerzego Kukuczki – dokumentacja fotograficzna wypraw wysokogórskich” został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata” w jubileuszowej 5. edycji programu. 

Na listę wpisywane są najcenniejsze dokumenty i zbiory o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego i polskiej tradycji. Umieszczenie na niej fotografii Kukuczki jest osiągnięciem wyjątkowym, stawiającym ten zbiór pośród najważniejszych skarbów polskiego dziedzictwa narodowego. Wśród nich można znaleźć rękopisy i prace wybitnych postaci, takich jak Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. Są to też najstarsze świadectwa naszej historii w postaci królewskich dekretów, aż po obiekty, będące zapisem ważnych wydarzeń czasów współczesnych (np. kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku).

Jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie, które podkreśla wagę dokonań polskich himalaistów w czasach Złotej Dekady Himalaizmu Polskiego. To właśnie wtedy Polacy we wspinaczce wysokogórskiej definiowali światowe standardy. Wyznaczali nowe, najtrudniejsze drogi na ośmiotysięczniki oraz stali się prekursorami himalaizmu zimowego. Zbiór fotografii wysokogórskich Jerzego Kukuczki jest wyjątkowym świadectwem tej historii. To unikatowa kolekcja, na którą składa się ponad 7 tysięcy zdjęć, wykonanych podczas wypraw w najwyższe góry świata przez jednego z najwybitniejszych himalaistów – Jerzego Kukuczkę, drugiego zdobywcę Korony Himalajów i Karakorum – relacjonuje Wojciech Lemański z Fundacji Wielki Człowiek.

Fot.: Fundacja Wielki Człowiek/archiwum.

Udostępnij wpis

Przeczytaj również