BAZA TATRZAŃSKA PZA – AKCJA LATO 2021

23 czerwca, 2021

Zapraszamy wszystkich taterników i grotołazów na obozowiska taternickie na polanach: Szałasiska i Rogoźniczańskiej.
Korzystać z nich mogą wyłącznie osoby zrzeszone w PZA, w federacjach należących do UIAA oraz wspinacze niezrzeszeni.

Ważne!
Prosimy o zapoznanie się z zasadami wprowadzonymi na obozowiskach wynikającymi z zapobiegania COVID 19, które zostały opisane poniżej w treści komunikatu.

 

W bieżącym roku obozowiska taternickie będą funkcjonowały w następujących terminach:
Polana Szałasiska – od 25 czerwca do 29 sierpnia
Polana Rogoźniczańska – od 19 czerwca do 21 września
Kontynuowane będą akcja Junior oraz akcja Senior, dające ok. 50% zniżki na noclegi.
Akcją Junior mogą być objęci jedynie wspinacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
– nie ukończyli jeszcze 30 roku życia,
– są absolwentami letnich kursów tatrzańskich, zorganizowanych zgodnie z programem PZA w okresie 2018-2021 (dokumentem potwierdzającym jest świadectwo ukończenia kursu lub adnotacja w Karcie Taternika),
– mają opłacone składki w klubie zrzeszonym w PZA.
W przypadku taterników jaskiniowych konieczne jest posiadanie karty taternika jaskiniowego (3 lata od zdania egzaminu) oraz przynależność do klubu zrzeszonego w PZA.
Akcją Senior objęci są członkowie klubów zrzeszonych w PZA, którzy ukończyli 60 rok życia.
Noclegi ze zniżką dla członków klubów zrzeszonych w PZA będą udzielane wyłącznie na podstawie okazania ważnych legitymacji klubowych. Ustne deklaracje, zapewnienia, prośby oraz groźby których celem miałoby być uwiarygodnienie członkostwa w klubie zrzeszonym w PZA nie będą honorowane.

Osobom nocującym zapewniamy: miejsce w namiotach na materacach oraz możliwość korzystania ze skromnego zaplecza kuchennego i sanitarnego.
Oczekujemy traktowania bazy tatrzańskiej jako naszego wspólnego dobra, za które razem odpowiadamy jako jedno środowisko.
Każde obozowisko ma swój wewnętrzny regulamin, którego ostateczna interpretacja należy do kierownika taboru.
Obozowiska leżą na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i obowiązują na nich przepisy ochrony przyrody dotyczące parków narodowych oraz zarządzenia TPN.

 

Covid 19
Udzielanie noclegów na taborach możliwe jest po spełnieniu następujących kryteriów:
1. Osoby posiadające UCC (Unijny Certyfikat COVID) będą przyjmowane na obozowisku bez żadnych dodatkowych warunków. Autentyczność certyfikatu będzie kontrolowana z wykorzystaniem aplikacji UCC.
2. Osoby, które nie posiadają Unijnego Certyfikatu COVID przed zameldowaniem na terenie obozowiska mogą zostać poproszone o zakup na taborze i samodzielne wykonanie testu antygenowego Abbott Panbio™ COVID-19 Ag koniecznie przed wejściem na teren obozowiska.
Odmowa wykonania testu będzie się wiązać z odmową udzielenia noclegu na taborze bez prawa do zwrotu wpłaconego zadatku.
Regulacja ta jest obligatoryjna w trakcie meldowania dla wszystkich osób posiadających jakiekolwiek objawy przeziębienia czy podwyższoną temperaturę. Apelujemy również do osób które poczują się gorzej w trakcie pobytu o natychmiastową samoizolację i zgłoszenie objawów i przeprowadzenie testu.
Ze względu na uspokojenie sytuacji epidemicznej i niewielką liczbę zakażeń występujące w chwili publikacji komunikatu testy nie będą wykonywane obligatoryjnie. Regulacja przeprowadzania testów może zostać uruchomiona obligatoryjnie dla wszystkich meldujących się w uzasadnionym przypadku (w szczególności w związku wystąpieniem wzrostu dziennej liczby zachorowań w PL, pojawieniem się nowej mutacji wirusa, czy innego zagrożenia epidemiologicznego). Jeśli sytuacja pandemiczna ulegnie pogorszeniu, regulacja dotycząca przeprowadzania testów oraz inne obostrzenia mogą zostać wprowadzone bez publikowania odrębnych komunikatów.
Procedura wykonania testu będzie nadzorowana przez kierownika obozowiska. Koszt testu wynosi aktualnie 32 zł i jest pobierany niezależnie od liczby planowanych noclegów.
Zachęcamy wszystkich wspinaczy do pozytywnej reakcji na akcję #szczepimysie która daje nam największe szanse na powrót do normalności, również w zakresie aktywności wspinaczkowej, wyjazdów w góry, skały i jaskinie.
Przypominamy Wszystkim o nadal obowiązującej konieczności stosowania ogólnych zasad DDM [dezynfekcja, dystans, maseczka] zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem Covid 19.

Szałasiska w Dolinie Rybiego Potoku

Taborem kieruje: Julian Kubowicz (tel. +48 666 386 898)

Rezerwacje oraz płatności za noclegi będą realizowane standardowo przez formularz internetowy [szalasiska.pl] . Rezerwacja telefoniczna pod nr telefonu +48 575 060 608 jest dostępna wyłącznie dla seniorów, szczególnie dla członków honorowych PZA. Dokonanie rezerwacji związane jest z wpłatą bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości całości zamówienia. Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż 2 doby przed przyjazdem. Dokonanie rezerwacji i termin wymagalności płatności pozostałej do zapłaty kwoty jest potwierdzana wiadomością email, wysyłaną na podany w trakcie dokonania rezerwacji adres. Jeśli dopłata 70% wartości zamówionych noclegów nie zostanie dokonana w wymaganym terminie, rezerwacja zostanie anulowana. Rezerwacje miejsc noclegowych dokonywane później niż 2 doby przed rozpoczęciem pobytu związane są z dokonaniem 100% płatności. 

 

Zwroty za niewykorzystane noclegi w wysokości 50% wniesionych wpłat dokonywane będą wyłącznie na podane konto bankowe, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji  kierownikowi obiektu oraz via sms lub whatsapp na nr telefonu +48 575 060 608 . Zwrot wpłaty za bieżący dzień będzie zrealizowany jeśli zgłoszenie zwolnienia miejsca nastąpiło do godziny 10:00. 

Ceny noclegów:

30 zł – dla członków PZA,

17 zł – dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”

42 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA,

członkowie honorowi PZA – bez opłat.

Polana Rogoźniczańska nieopodal Kir Kościeliskich

 

Taborem kieruje Ewa Libera (tel. +48 609 677 756).
Rezerwacje oraz płatności za noclegi będą realizowane standardowo przez formularz internetowy [pza.org.pl/rogozniczanska] . Rezerwacja telefoniczna pod nr telefonu +48 575 060 608 jest dostępna wyłącznie dla seniorów, szczególnie dla członków honorowych PZA. Dokonanie rezerwacji związane jest z wpłatą bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż 2 doby przed przyjazdem. Dokonanie rezerwacji i termin wymagalności płatności pozostałej do zapłaty kwoty jest potwierdzana wiadomością email, wysyłaną na podany w trakcie dokonania rezerwacji adres. Jeśli dopłata 70% wartości zamówionych noclegów nie zostanie dokonana w wymaganym terminie, rezerwacja zostanie anulowana. Rezerwacje miejsc noclegowych dokonywane później niż 2 doby przed rozpoczęciem pobytu związane są z dokonaniem 100% płatności.

Zwroty za niewykorzystane noclegi w wysokości 50% wniesionych wpłat dokonywane będą wyłącznie na podane konto bankowe, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji kierownikowi obiektu oraz via sms lub whatsapp na nr telefonu +48 575 060 608. Zwrot wpłaty za bieżący dzień będzie zrealizowany jeśli zgłoszenie zwolnienia miejsca nastąpiło do godziny 10:00.

Ceny noclegów:
20 zł – dla członków PZA
15 zł – dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”
30 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA,
członkowie honorowi PZA – bez opłat.

 


****************
Wszelkie zapytania, uwagi, komentarze lub zastrzeżenia do sprawy funkcjonowania obozowisk tatrzańskich należy kierować bezpośrednio do ich kierowników lub pocztą elektroniczną na adres kt@pza.org.pl.
Komisja Tatrzańska PZA

Udostępnij wpis

Przeczytaj również