BAZA TATRZAŃSKA PZA – AKCJA LATO 2020

3 lipca, 2020

Zapraszamy wszystkich taterników i grotołazów na obozowiska taternickie na polanach: Szałasiska i Rogoźniczańskiej.
Korzystać z nich mogą wyłącznie osoby zrzeszone w PZA, w federacjach należących do UIAA oraz wspinacze niezrzeszeni.

Ważne!
Prosimy o zapoznanie się z zasadami wprowadzonymi na obozowiskach wynikającymi z zapobiegania COVID 19, które zostały opisane poniżej
 w treści komunikatu

W bieżącym roku obozowiska taternickie będą funkcjonowały w następujących terminach:

Polana Szałasiska – od 27 czerwca do 30 sierpnia

Polana Rogoźniczańska – od 4 lipca do 22 września

Kontynuowane będą akcja „Junior” oraz akcja „Senior”, dające ok. 50% zniżki na noclegi.

Akcją „Junior” mogą być objęci jedynie wspinacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
– nie ukończyli jeszcze 30 roku życia,
– posiadają Kartę Taternika,
– są absolwentami letnich kursów tatrzańskich, zorganizowanych zgodnie z programem PZA w okresie 2015-2018 (dokumentem potwierdzającym jest świadectwo ukończenia kursu lub adnotacja w Karcie Taternika),
– mają opłacone składki w klubie zrzeszonym w PZA.

W przypadku taterników jaskiniowych konieczne jest posiadanie karty taternika jaskiniowego (3 lata od zdania egzaminu) oraz przynależność do klubu zrzeszonego w PZA.

Akcją „Senior” objęci są członkowie klubów zrzeszonych w PZA, którzy ukończyli 60 rok życia.

Osobom nocującym zapewniamy: miejsce w namiotach na materacach oraz możliwość korzystania ze skromnego zaplecza sanitarnego.

Covid 19
W związku z wciąż trwającą epidemią prosimy o zabranie ze sobą  własnego zestawu do gotowania (kuchenki) oraz własnych naczyń.  Nie przewidujemy możliwości korzystania ze wspólnych pomieszczeń tzw. Relaksów.
Do odwołania nie będzie również możliwości korzystania z lodówek i wspólnych kuchenek gazowych. Obowiązuje również limit zakwaterowania maksymalnie 2 osób w namiocie.

Osobom udającym się na Polanę Rogoźniczańską zalecamy posiadanie własnego namiotu.
Wszystkim przypominamy o konieczności stosowania ogólnych zasad zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem Covid 19.

Oczekujemy traktowania bazy tatrzańskiej jako naszego wspólnego dobra, za które razem odpowiadamy jako jedno środowisko.
Każde obozowisko ma swój wewnętrzny regulamin, którego ostateczna interpretacja należy do kierownika taboru.
Obozowiska leżą na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i obowiązują na nich przepisy ochrony przyrody dotyczące parków narodowych oraz zarządzenia TPN.

Szałasiska w Dolinie Rybiego Potoku

Taborem kieruje: Julian Kubowicz (tel. +48 666 386 898)

Rezerwacje proszę przesyłać SMS-em podając imię i nazwisko osoby rezerwującej, liczbę osób i termin pobytu.
Przyjęcie rezerwacji będzie każdorazowo potwierdzane SMS-em
W razie braku miejsc również zostaną wysłane powiadomienia.

Ceny noclegów:
27 zł – dla członków PZA,
15 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”
38 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA,
członkowie honorowi PZA – bez opłat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polana Rogoźniczańska nieopodal Kir Kościeliskich

Taborem kieruje Ewa Libera (tel. +48 609 677 756).

Ceny noclegów:
19 zł – dla członków PZA
15 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”
28 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA,
członkowie honorowi PZA – bez opłat.

Wszelkie zapytania, uwagi, komentarze lub zastrzeżenia do sprawy funkcjonowania obozowisk tatrzańskich należy kierować bezpośrednio do ich kierowników lub pocztą elektroniczną na adres kt@pza.org.pl.
Komisja Tatrzańska PZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij wpis

Przeczytaj również