REKLAMA

Kontakt

Taternik

Kwartalnik
Ukazuje się od 1907 roku
ISSN 0137-3155

TOMASZ MAZUR – z-ca Redaktora Naczelnego – www i fb;  tomasz.mazur@pza.org.pl
PAULINA BANAŚ – sklep, prenumerata;  prenumerata@grupainfomax.com

ul. Porcelanowa 11c
40-246-Katowice

tel.  32 258 16 45, 601 418 281

 

Partnerzy: